புழுங்கல் அரிசி

சோனா மசூரி

Rajapogam-Sona-Masoori-New

BPT பொன்னி

Rajapogam-BPT-Ponni-New

இட்லி அரிசி பிரீமியம்
Idly-Rice-Premium-New1

இட்லி அரிசி ஸ்டாண்டர்ட்

Idly-Rice-Standard-New

செல்ல பொன்னி

Cella-Ponni-New

மதுரை டீலக்ஸ் பொன்னி

Madurai-Deluxe-Ponni

கல்சர் பொன்னி

Culture-Ponni-New

பொன்னி குருனை

Ponni-Broken-Rice-New

இட்லி குருனை

Idli-Broken-Rice-NewIdli-Broken-Rice-New

பச்சரிசி

சோனா மசூரி

Raw-Sona-Masoori-New

பொன்னி பச்சரிசி

Raw-BPT-Ponni-New

சீரக சம்பா பிரியாணி அரிசி

Seeraga-Samba-New

ஸ்டீம் அரிசி

கர்நாடகா சோனா மசூரி

Karnataka-Sona-Masoori-New-Yellow

கர்நாடகா BPT பொன்னி

Karnataka-BPT-Ponni

கர்நாடகா காவேரி சோனா

Karnataka-Kaveri-Sona-New

ஸ்டீம் குருனை

Steam-Broken-Rice-New