2/168, ஆலத்தூர் சாலை, இந்திரா நகர் ஊமச்சிகுளம், திருமால்புரம் அஞ்சல், மதுரை-625014.
இருப்பிட வரைபடம் →

தொலைபேசி: 0452-6506782
கைபேசி: 73737 47051 / 7373708155

மின்னஞ்சல்: sales@ramajeyamrice.com

       

உங்கள் கேள்விகளை அனுப்புங்கள்